A laser beam travels through optical elements, it is dispersed by a prism into three colors.

Ultrafast Soft


nbm.lib - nieliniowe kryształy dwójłomne

nbm.lib to biblioteka Matlaba pozwalająca na obliczanie: dla zadanego kierunku propagacji

pobierz