A laser beam travels through optical elements, it is dispersed by a prism into three colors.

Ultrafast Soft


Równoległe rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych metodami implicite z użyciem CUDY

Niniejsza biblioteka pozwala na równoległe rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych metodami implicite z użyciem kart graficznych poprzez NVIDIA CUDA. Możliwe jest równoległe rozwiązywanie pojedynczego układu równań różniczkowych dla różnych wartości parametrów i warunków początkowych. Zaimplementowane metody to metoda Eulera oraz Radau IIA. Biblioteki można używać z poziomu C++ lub po skompilowania jądra CUDA, na przykład z poziomu Matlaba.

Na początek:

Więcej informacji na temat biblioteki znajduje się tu: solver.pdf.

Dostępność

This software will become open to the scientific community in 2016. Currently the software is available to our collaborators (Pracuj z nami). Commercial use is possible after obtaining a licence.